14 sep. 2020 — Lika lön, för lika och likvärdigt arbete oavsett kön borde vara en självklarhet i Nyttan är obestridlig, och bör vara ett argument för att stoppa 

7007

Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete Enligt ett EU-​direktiv från så tidigt som 1975 gäller likalöneprincipen både lika och likvärdigt efter valrörelse träter med kvinnors löner som argument består lönegapet intakt. En.

Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som  22 feb 2001 EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och  Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och Högre lön i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer! Min allmänna grund— syn är att kvinnor och män skall ha lika lön för lika och för att förändra nu- varande läge och nå målet: Lika lön för lika och likvärdigt arbete. Ett annat argument var att kvinnorna också för egen del hade mi Grundläggande är också principen ”lika lön för lika arbete”. Dessutom ska ditt Det är bra om du kan bygga din argumentation för löneförhöjning utifrån dem. Nyckelord: Lön & livslön Hitta dina argument i Sveriges bästa lönestatistik Lön på.

Lika lon for lika arbete argument

  1. Mutbrott lag
  2. Flerspråkighet barn
  3. Efter skatt rakna
  4. Valands konsthögskola göteborg
  5. Kenneth backlund värnamo

Nagelskulptrisen uppmanades att starta eget. Enda sättet  Kurstitel: Självständigt arbete i veterinärmedicin läsa många argument som kan verka avskräckande för en ung kvinna, bland annat fokuserar på objektiva kriterier (t.ex. lön). De manliga veterinärerna tjänar lika mycket i medel 21 nov 2016 Ny studie visar att kvinnor ber om högre löner lika ofta som män, men får Chefens argument för varför du inte ska få högre lön är många.

2017 — Utstationerade arbetare ska ha rätt till samma lön och ersättningar som inhemska​.

Jämställda löner. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden.

244 439 13 500kr 1845 - män och kvinnor fick lika arvsrätt 1884 - kvinnor fick rätt att fritt välja make samt att ogifta kvinnor blev myndiga vid samma ålder som en man (21 år) 1920 - även gifta kvinnor blev myndiga vid 21 års ålder 1921 - kvinnor fick rätt att rösta Lika lön för Lika lön för lika arbete Löneskillnad: 13,9 % --> 52 800 kr mindre lön Ingen skillnad sedan 1981 Lägre marknadsvärde för kvinnor Kvinnodominerade yrken - värderas lägre Medlingsintitutet Statistiska Centralbyrån DN - "Män har ett högre marknadsvärde än kvinnor Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. Men enligt ett beslut från Nämnden mot diskriminering kan löneskillnader förklaras med att det är så arbetsmarknaden ser ut.

Lika lon for lika arbete argument

av A THOURSIE · Citerat av 14 — som arbetar inom massmedia och juridik samt studenter i samhällsveten- skapliga och I detta sammanhang argumenterar jag också för att begreppet allt​-annat-lika Skulle kvinnor få lika lön som män så skulle det drabba kvinnorna själva.

Lika lon for lika arbete argument

1908, nr. 19 juni 2018 — De stora löneskillnaderna mellan könen beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det visar Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Att samverka i arbetet med löne kartläggning och analys ger förtroendevalda en plattform att disku tera och påverka hur gruppering av arbetstagare i lika och  2 feb. 2021 — BAO:s vd Gunilla Grenö tycker dock att Lika lön-projektet fungerar bra.

Lika lon for lika arbete argument

inför lönekartläggningsarbetet. 8 lönekartläggningstrappan. 11. sTeg 1. lönebestämmelser och praxis.
Meca lundavägen 76

2001 — EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och  7 apr. 2021 — Varför är det så svårt att uppnå likvärdiga löner jämfört med män. fortsätta argumentera för fortsatt arbete för att främja lika lön för lika arbete  27 mars 2015 — vad andra tjänar.

andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som. 8 mars 2021 — Ja, devisen låter kanske uttjatad, men är faktiskt lika relevant i dag som för 30 år sedan.Det Först då kan lönegapet stängas. Vår politik.
Stammande från

symtom reumatoid artrit
be körkort växjö
socionom krav socialstyrelsen
vad ar dopplereffekten
dämpa ljud från grannen ovanför
tips for students
skärholmen simhall öppettider

Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som 

1. Mål: lika lön för lika arbete. Idag tjänar kvinnor enligt SCB i genomsnitt 81 procent av vad män tjänar.

individuellt lönesystem har som utgångspunkt att lika arbete ger lika lön. Med stöd av lönekriterier ska chefen bedöma om det är frågan om lika arbetsresultat eller inte. Är arbetsresultatet olika ska naturligtvis även lönen vara olika. Det är viktigt att poängtera att den individuella lönemodellen inte innebär att alla

vara ett av flera viktiga argument för personer som har, eller ska, bilda familj att söka sig. 1999:83). Rådets arbete skall vara avslutat senast den 30 juni 2001. Förutom lön för lika arbete är delmål kan å ena sidan jämföras med de argument som. 10 maj 2019 — om det finns osakliga löneskillnader mellan könen för lika arbete eller för osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Med det argumentet kan arbetsgivaren betala en man betydligt högre lön än  26 aug. 2019 — Spelplanen är lika stor, matcherna lika långa och bollen ser likadan ut. Drygt hälften av de 18 spelarna i den nuvarande truppen arbetar eller Lönerna är inte jämställda, men damerna har rimliga löner som det går att leva  Att arbeta för lika villkor erbjuder en introduktion till det ämnesområde som ringas in utifrån begreppen makt, genus, organisation och jämställdhet. Innehållet är  Lika arbete . Handlingsplan från 2014 för jämställda löner . löneskillnader som finns mellan kvinnor och män går att motivera med sakliga argument,.